X
0 cart

Nejčastější dotazy týkající se prodeje

Tvoříte ručně vyráběné věci?
 
Na ZITOLO.CZ můžete ukázat své neopakovatelné předměty, ukázat je fanouškům handmade. Spojujeme fanoušky handmade s nezávislými nadšenci tvořícími jedinečná díla. Musíte se jen zaregistrovat a vytvořit svůj neopakovatelný obchod – zdarma a to v několika minutách. Stačí se zaregistrovat jako prodejce, vyplnit svoji adresu a údaje do plateb. Kontrolujeme každý nový obchod a první výrobky v něm nabízené, zda splňují naše kritéria. Hned po kontrole Vašeho obchodu Vás o tom poinformujeme, a když bude vše v pořádku, budete moci začít svobodně prodávat. Můžete také aktivovat své nabídky, díky čemu budou viditelné pro  nakupující na platformě ZITOLO.CZ.
 
 
Jaká kritéria musím splnit, abych mohl prodávat na ZITOLO.CZ?
 
Naše kritéria jsou:
 
• Váš obchod musí být stvořený profesionálně a musí nabízet vyjímečné věci. 
• Na Vaší profilové stránce musí být popis toho, kým jste, čím se zabýváte a fotografie dobré kvality. 
• Váš obchod musí obsahovat nejméně několik výrobků (navrhujeme minimum 10), které jsou svědectvím Vaší práce.
• Vaše vystavené zboží musí být v souladu s našimi principy. 
• Vaše zboží musí mít přitažlivé fotografie a jasné popisy.
 
 
Kdo se může stát prodávajícím? 
 
ZITOLO.CZ tvoří trh pro jedinečné, ručně vykonané a přizpůsobené do individuálních požadavků zákazníka výrobky. Jste-li umělcem, designerem, řemeslníkem, máte to jako koníček nebo rodinnou firmu, tvoříte individuální projekty, můžete je nabídnout na ZITOLO.CZ  Co více, můžete také, v kategorii "Vintage", nabídnout zboží továrně vyrobené, pokud splňují naše kritéria ( mají nejméně 20 let). Prodávat a kupovat na ZITOLO.CZ mohou pouze dospělí.
 
 
Jak se mohu zaregistrovat jako prodávající?
 
Aby prodávat na ZITOLO.CZ, musíte se nejprve zaregistrovat jako uživatel ZITOLO.CZ. Musíte vyplnit registrační dotazník. Dále můžete už zdarma otevřít svůj  vlastní obchod.  Nazvěte svůj obchod, vyznačte kategorie. Můžete vytvořit vlastní výstavu svého obchodu, ve které umístíte své zboží. Zkontrolujeme Váš obchod, zda splňuje naše kritéria. Pokud budou splněna, budete moci vykoupit odpovídající předplatné, v závislosti od množství zboží, které chcete vystavit, budete moci aktivovat své nabídky a začít prodej.
 
 
Jaké zboží mohu prodávat na ZITOLO.CZ?
 
Na ZITOLO.CZ můžete prodávat výrobky vykonané Vámi samými, udělanými na míru a individuální objednávku, a také v malých sériích. Mohou to být výrobky z různých kategorií: soudobé umění, vyjímečná bižuterie, nábytek, módní oblečení a doplňky, hračky, atd. Důležité je, aby nepocházely z masové výroby nebo z dovozu. Naším cílem je: Spojovat příznivce handmade s nezávislými nadšenci, tvořícími unikátní předměty. Co více, v kategorii “Vintage” můžete prodávat továrně vyrobené výrobky, jestliže budou splňovat naše kritéria. V kategorii “Vintage” můžete nabízet výrobky starší než 20 let a odpovídající také do jiných našich kategorií. Prosíme,  dávejte vždy pozor na výrazné, atraktivní a profesionálně vykonané fotografie. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás, vždy Vám sloužíme pomocí. 
 
 
Do jakich zemí mohu prodávat?
 
Na ZITOLO.CZ  můžete prodávat na území Polska, Čech, Slovenska, Mad’arska a jiných zemí, v různých jazycích (np.: anglicky). Musíte jen přeložit popisy výrobků na daný jazyk, které chcete nabídnout také zahraničním zákazníkům. Vaše nabídka se automaticky ukáže na polské, české, slovenské, mad’arské a anglické stránce. Kromě toho musíte přizpůsobit odpovídající cenu dopravu do zahraničí. Můžete zvolit každou zemi odděleně nebo celou oblast (např. Evropa, Asie, Severní Amerika  apod.). Mimo to by měl být Váš obchod analogicky k výrobkům přeložen  do daného jazyka, přizpůsobeného do platformy. Můžete přeložit všechny části obchodu ( popis obchodu, kategorie v obchodě, popisy galerií). Pamatujte, že během mezinárodních transakcí kupující zadává otázky ve svém jazyce (nebo alespoň v angličtině) a  očekává odpověd’ také v tom jazyku. Důležité je, abyste dokázali odpovědět na otázky v jazyce, ve kterém výrobky nabízíte.
 
 
 
 
Čím je obchod na ZITOLO.CZ?
 
Obchod na ZITOLO.CZ   je Vaším soukromým obchodem na internetové platformě, výrobků spojených s módou, uměním, řemeslem, ručními pracemi. Každý, kdo chce prodávat na ZITOLO.CZ může zdarma otevřít obchod. V tomto obchodě se vždy objeví všechny výrobky, které nabídnete potenciálním zákazníkům ke koupi.  Váš obchod na ZITOLO.CZ obdrží vlastní webovou adresu (např. http://zitolo.com/vasnazev ), kterou můžete vytisknout na vizitkách nebo umístit na svém blogu. Můžete individuálně nazvat svůj obchod a přidat na něm vlastní popis nebo profesionální popis. Aby zavést strukturu do svých výrobků, můžete je umístit ve zvolených Vámi kategoriích a podkategoriích.  Pozor, každý nový obchod je námi kontrolovaný, zda splňuje naše kritéria. Pokud budou splněna, obchod bude na ZITOLO.CZ ativován.
 
 
Jak vytvořit vlastní nabídku s výrobky?
 
Po vytvoření obchodu, můžete vložit do něj výrobky a vytvořit prodejní nabídku. Přihlaste se na ZITOLO.CZ jako prodávající, klikněte v možnosti "Můj obchod" v menu na boku, v záložce moje skice – konspekty klikněte na tlačítko „Přidat zboží”. Vyplňte všechna pole formuláře, dále klikněte tlačítko „Uložit”. Váš výrobek se objeví na seznamu výrobků v pracovních versích. Zaznačte výrobek, že je hotov do zveřejnění, klikajíc na zelené tlačítko „Zveřejnit”. Po schválení administrátorem ZITOLO.CZ se výrobek během několika desítek minut objeví na platformě. Zboží ve Vašem obchodu bude řazeno, začínajíc od nejnovějších. Nově vystavený výrobek se tedy vždy ukáže na úplném začátku seznamu. Objeví se také na začátku ve zvolených kategoriích a od ted’ může být vyhledán pomocí vyhledávače ZITOLO.CZ
 
 
Jak nabízet výrobky ve dvou nebo třech kategoriích?
 
Pokud se Váš výrobek hodí do více než jedné kategorie, můžete se rozhodnout mimo první povinné kategorie ke druhé a třetí hodící se kategorii. Je to bezplatná možnost. Výrobky, které vkládáte do dvou kategorií, mohou být znalezeny a koupeny v obou těchto kategoriích. Ve výsledcích vyhledávače objeví se jen jedno, jestliže někdo napíše odpovídající heslo přiřazené k výrobku. Také v tvém obchodě se objeví jenom jedno. Galerie na první stránce portálu ZITOLO.CZ  bere v úvahu také jen první kategorii těchto výrobků. Na příslušných stránkách výrobků je brána pod úvahu vždy první povinná kategorie. Vlastnosti výrobku můžete stanovit jen v první kategorii. Pokud vlastnosti druhé a třetí kategorie jsou shodné s první (druh výroby, materiál, styl), zájemci budou moci také hledat výrobek podle Vámi vybraných vlastností. Nabídky vystavené ve dvou nebo třech kategoriích, vidíte vždy v přehledu Vašich aktivních nabídek. Tady si můžete takové nabídky prohlížet a vykonávat v nich změny. Pamatujte si prosím, že přidáním druhé nebo třetí kategorie, lhůta trvání nabídky se nemění. V rámci předplatného můžete přidávat předem stanovené množství výrobků. Po odstranění výrobku ze základní kategorie, mizí také z pozůstalých kategorií. Důležité je, abyste na to brali na úvahu, aby Váš výrobek náležel do zvolené kategorie. U špatně zvolených kategorií, odstraňujeme druhou a třetí kategori nebo odstraňujeme celou nabídku s určeným výrobkem.
 
Jaké jsou požadavky týkající se vkládání fotografií:
 
1. Rozměr originální fotografie záleží na typu předmětu, min. 1000 x 800 px.
2. Kvalita, min. 72 dpi.
3. Centrální položení předmětu, zabírající co největší plochu výřezu.
4. Fotografie výrobku z výřezem, na průhlednosti.
5. Formát: JPG soubory  RGB min. 24-bit.
 
Podrobné pokyny pro vkládané fotografie: 
 
• Rozměr min. 1000 x 800 px. Jestliže fotografie je větší než  1000 x 800 px, necháváme ji takovou jaká je, ježeli splňuje podmínky uložení v ořezu – v kompozici.
• Měli byste také věnovat pozornost na kvalitu fotografie, ne jenom na její velikost.  Stává se, že malá fotografie była zvětšena do velikosti  1000 x 800 px, co způsobí  rozmazání pixelů a fotografie se stává nečitelná.
• Položení ve výřezu zabírající co největší plochu obrázku, nemůže být tak, že fotografie je rozměru 1000 x 800 px z čeho sám výrobek zabírá plochu 100 x 100 px.  V takovém případě musíte vyříznout výrobek, aby ho v kompozici bylo jak nejvíce. 
 
Obsah fotografie:
 
sám výrobek na fotografii, bez doplňujících popisů, číslic, apod. Jestliže se na fotografii se objevují jiné prvky než výrobek, povinny být z fotografie usunuty. 
 
Nebudou přijaty: 
 
• skeny balení,
• fotografie s rucema osob držících zboží  do fotografie nebo nohou  osob stojících vedle výrobku, 
• fotografie ve skladu, na paletě např. Lampička stojící na hromadě krabic v hale skladu,
• výrobky v nepřirozených podmínkách ( např. koberec na trávníku),
• ceny a cenovky na fotografii, 
• datumy na fotografiii, 
• loga výrobců nanesená na fotografii,
• rozměry výrobků na fotografii, jestliže nejsou vyžádány 
 
Nejčastější důvody odmítnutí fotografií: 
 
• moc malý rozměr fotografie (uměle zvětšovaný do 1000 x 800px), 
• příliš vysoká komprese fotografie (viditelné pixele), 
• fotografie plně neukazuje výrobek, 
• neostré, 
• moc malý výrobek na fotografii v poměru do pozadí (a slabá kvalita, aby moci je zvětšit) 
 
 
Jaké metody platby mohu akceptovat?
 
Editujte obchod, aby jste mohli vybrat přednostní metody platby: platba kreditní kartou, bankovní příkaz, platba při odběru, PayPal (požadovaný účet PayPal) nebo v hotovosti.
 
 
Jak umístit informace o nákladech na dopravu?
 
Vkládajíc výrobek na ZITOLO.CZ, musíte umístit také informace o ceně jeho doručení. Měli byste vložit oddělené ceny do jednotlivých zemí, do kterých vysíláte výrobek. Samozřejmě můžete nabídnout dopravu zdarma. 
 
Můžete tady také umístit všeobecnou informaci o nákladech doručení (např. snížení nákladů na dopravu). Tato informace bude viditelná na všech strákách výrobků v záložce „Metody doručení a plateb”.
 
 
Jak mohu spravovat své nabídky? 
 
Pokud chcete vidět všechny své nabídky, přihlaste se na svůj účet. Vejděte do řídícího panelu Vašeho obchodu. Tady uvidíte všechny nabídky uspořádané podle stavu: aktivní, pozastavené a zakončené. U všech nabídek můžete kdykoliv změnit: text, kategorii, vlastnosti, popis, barvu. Po kliknutí v odpovídající místo – v kategorie, u změně kategorie nebo srdíčko s odpovídající barvou, u změny barvy – vykonáte lehce změny. Dodatečně můžete změnit status nabídky, např. zavést přestávku v nabídce nebo zakončenou nabídku znovu aktivovat.
 
 
Kde si mohu prohlédnout všechny mé objednávky a prodané výrobky?
 
Přejděte do „Moje prodané výrobky – zboží”. Tady se  nachází všechny objednávky ve Vašem obchodě, můžete je také náležitě editovat.
 
 
Co to znamená „automatická sdělení”?
 
Když bude ve vašem obchodě objednán výrobek, kupující obdrží od nás e-mail, se všemi podrobnostmi a konečnou cenou i s náklady na dopravu. Do tohoto automaticky posílaného sdělení můžete připojit také svůj vlastní text, ve kterém např. poděkujete za nákup nebo přidáte informace o zásilce a doručovací lhůtě. Tento text můžete tekst si můžete dokonce přizpůsobit, přidávajíc např. automaticky příjmení kupujícího.  Dávejte pozor na to, že můžete vložit jen jeden text, který bude připojen do všech e-mailů potvrzujících vykonání nákupu a posílaných automaticky do všech kupujících.
 
 
Jak mohu vkládat výrobky na výprodeji?
 
V panelu prodávajícího klikněte v bočním menu na možnost „Můj obchod”, zvolte záložku „moje nabídka’. Můžete přidat slevu na všechny Vaše výrobky, vybírajíc z nabídky dostupných slev (možnost „Přidat slevu") a klikajíc na zelené tlačítko „Přidat slevu”. Jestli chcete přidat slevu na jednotlivé výrobky, zaškrtněte políčko- checkbox nacházející se vedle zvoleného výrobku, a dále zvolte ze seznamu dostupných slev (možnost „Přidat slevu) příslušnou úroveň slevy a zmyte tlačítko „Přidat slevu".
 
 
Co znamená "ID"?
 
"ID" výrobku je jedinečný identifikátorem výrobku, připojeným ve chyli tvoření výrobku.
 
 
Co se děje s nabídkami, které były ukončeny?
 
V rámci Vašeho předplatné máte možnost vystavení příslušného množství výrobků. Můžete si zároveň připravit k vystavení nové výrobky, ale vždy celkové množství vystavených předmětů a  připravených k vystavení musí odpovídat maximálnímu množství na vykoupeném předplatném.
 
 
Jaké poplatky pobírá ZITOLO.CZ ?
 
Poplatky jsou ve formě měsíčního Předplatné, které můžete přizpůsobit do svých potřeb  v závislosti od množství výrobků, množství fotografií a kategorií. Předplatné je aktivní po dobu 30 dnů.
 
Současně si můžete koupit předplatné na 3 ( tři ) vyúčtovací období dopředu . Pokud během trvání daného vyúčtovacího období budete chtít změnit předplatné, můžete to udělat, ale jestliže to bude do 15 dne daného měsíce, to změníte předplatné platné v současné době na nové, ale s konečnou lhůtou počátečního předplatného (např. pokud změníte změny během trvání předplatného v 10 dnu, to nové předplatné se bude vztahovat 20 dnů). Pokud to to bude změněno od 16 do 30 dne, to změny nebudou možné. V tomto období můžete vykoupit nové předplatné a ono změní staré a doba jeho trvání bude znovu vynášet 30 dnů. 10 a 5 dnů před uplynutím předplatného obdržíte informaci s připomenutím o potřebě zaplacení dalšího předplatného, nejpozději dva dni před koncem současného předplatného, tak, aby zachovat návaznost Vaší nabídky. Informace s připomenutím o zaplacení za Vaše předplatné není povinností servisu, ale je to služba dodatečná a bezplatná.
 
 
Jak mohu zaplatit poplatky, které jsou spojené s vystavením mé nabídky?
 
Můžete zaplatit na náš účet, pomocí bankovního převodu, kreditní karty nebo systému PayPal. Prodávající, kteří nemají sídlo v Polsku, mohou zaplatit pomocí kreditní karty a systému PayPal. V administračním panelu najdete fakturu v PDF formátu za dané předplatné, která bude vystavena do 7 dnů od datumu zaplacení za předplatné. 

Zadejte e-mail