X
0 cart

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

 

1.

Tyto zásady ochrany osobních údajů  stanoví pravidla pro sbírání, zpracování a použití osobních údajů shromážděných na webových stránkách www.zitolo.com (dále jen "Servis").

 

2.

Majitelem Servisu a administátorem údajů je Zitolo Ltd. se sídlem v Rotherham, Velká Británie (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, společnost zaregistrovaná v Companies House pod číslem: 09414885, dále jen ZITOLO.

 

3.

ZITOLO věnuje speciální péči na respektování soukromí Uživatelů, kteří navštíví Servis.

§ 1 Jak shromažďujeme údaje?

 

1.

ZITOLO sbírá informace týkající se fyzických osob vykonávajících právní činnost nevázanou přímo s jejich podnikáním, osob fyzických vykonávajících ve vlastním jménu podnikatelskou  nebo profesní činnost a také fyzických osob reprezentujících právní osoby nebo organizační jednotky, které nejsou právními osobami, kterým právo přiznává právní schopnost, vykonávající ve vlastním jménu podnikatelskou nebo profesní  činnost, zváni dále jako Uživatelé.

 

2.

Osobní údaje Uživatelů jsou shromažd’ovány v případě používání Uživatelem služeb poskytovaných prostřednistvím Servisu. Shromaždováno následující údaje:

 

a)

adresa e-mail;

 

b)

Adresní údaje:

 

a.

Směrovací číslo a Obec;

 

b.

země;

 

c.

Ulice s číslem domu/bytu.

 

c)

Jméno a příjmení;

 

d)

Číslo telefonu.

 

3.

V průběhu registrace účtu v Servisu Uživatel samostatně stanoví individuální přístupové heslo do svého účtu. Uživatel  může později změnit heslo, na principech popsaných v §4.

 

4.

V případě Podnikatelů, výše uvedený rozsah údajů je rozšířen o:

 

a)

Firma Podnikatele;

 

b)

IČO

 

5.

Během používání webových stránek Servisu mohou být pobrány dodatečné informace, zejména: IP adresa spojená s Vaším počítačem nebo vnější IP adresa dodavatele Internetu, název domény, druh webového prohlížeče, čas přihlášení, typ operačního systému.

 

6.

Od Uživatelů mohou být také shromážd’ovány navigační údaje, mimo jiné informace o odkazech a odkaznících, na které se rozhodnou kliknout nebo jiných činnostech vykonávaných na našem Servisu.

§ 2 Jak používáme shromážděné  údaje?

 

1.

ZITOLO používá sebrané osobní údaje za účelem vykonání elektronických služeb pomocí Servisu.

 

2.

V případě uzavření pomocí Servisu prodejní smlouvy údaje Uživatele budou předány Uživateli, se kterým była uzavřena smlouva.

 

3.

V případě, kdy Uživatel zvolí platbu pomocí služby przelewy24.pl, jeho osobní údaje budou předány v rozsahu nezbytném pro plnění zakázky společnosti DialCom24 Sp. z o.o. se sídlem v Poznani.

 

4.

Navigační údaje mohou být použity za účelem poskytnutí Uživateli lepší obsluhy, analýzy statistických údajů a přizpůsobení Servisu do výsad Uživatele, spravování Servisu, a také přizpůsobení na webowých stránkách Servisu Uživatele zobrazených reklam.

 

5.

V případě, kdy Uživatel vykoná objednávku – subskrypci na jeho e-mailovou adresu informačního bulletinu (Newsletter), ZITOLO bude zasílat elektronicky zprávy, obsahující obchodní informace o akčních slevách a nových výrobcích dostupných v Servisu.

§ 3 Mechanismus „cookies”, adresa IP

 

1.

Servis používá malé soubory zvané cookies. Jsou zapisovány ZITOLEM za pomoci Servisu na počítači osoby navštěvující Servis, jestliže to webový prohlížeč dovolí.  Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, svoje „ časové vypršení” a také individuální, náhodně zvolené číslo indetifikující tento soubor. Informace sbírané pomocí souborů tohoto typu pomáhají přizpůsobit nabízené ZITOLEM služby do individuálních nastavení a reálných potřeb osob navštěvujících Servis. Dává to také možnost vypracování obecných statistik návštěv nabízených informací v Servisu.

 

2.

ZITOLO používá dva typy souborů cookies:

 

a)

dočasné soubory cookie: po ukončení návštěvy daného prohlížeče nebo vypnutí počítače, zapsané informace jsou odstraňovány z paměti přístroje. Mechanismus cookies dočasných nedovoluje na stahování z počítače Uživatelů jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací;

 

b)

Cookies trvalé: jsou ukádány na tvrdém disku počítače Uživatele a zůstávají tam do momentu odstranění.

 

3.

ZITOLO používá Cookies pro vlastní účel:

 

a)

ověření pravosti Uživatele v Servisu a  zajištění návštěvy Uživatele v Servisu ( po přihlášení se), díky které Uživatel nemusí na každé podstránce  Servisu znovu psát login - přihlášení a heslo;

 

b)

analýz a průzkumů, jakož i kontrolu návštěvnosti i zejména do tvoření anonymních statistik, které  pomáhají pochopit, jakým způsobem Uživatelé Servisu používají webové stránky Servisu, co umožňuje zlepšování jejich struktury a obsahu.

 

4.

ZITOLO používá dočasných cookies za účelem:

 

a)

populárnosti Servisu pomocí společenské sítě facebook.com (administrátor dočasného cookies: Facebook Inc se sídlem v USA lub Facebook Ireland se sídlem v Irlandii);

 

b)

prezentaci Certifikátu čestná pravidla prostřednictvím webového servisu čestnápravidla (administrátor dočasných cookies : B2B Consulting Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě).

 

5.

Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače Uživatelů Servisu. Zejména tou cestou není možné proniknutí do počítačů Uživatelů virusů nebo jiného nechtěného škodlivého softwaru. Stále mají Uživatelé možnost ve svých prohlížečích omezení nebo vypnutí přístupu souborů cookies do počítačů. V případě využití té možnosti bude používání Servisu možné, kromě funkcí, které ze svého charakteru vyžadují soubory  cookies.

 

6.

Níže uvádíme, jak je možné změnit nastavení oblíbených internetových prohlížečů v oblasti používání souborů cookies:

 

a)

prohlížeč Internet Explorer;

 

b)

prohlížeč Mozilla Firefox;

 

c)

prohlížeč Chrome;

 

d)

prohlížeč Safari;

 

e)

prohlížeč Opera.

 

7.

ZITOLO může shromažd’ovat Vaše adresy IP. Adresa IP je číslem přiděleným dodavatelem internetových služeb počítači osoby navštěvující Servis. Číslo IP umožňuje přístup k Internetu. Ve většině případů je přidělen počítači dynamičně, tzn. mění se při každém spojení s Internetem a z toho důvodu je s ním běžně zacházeno jako s neosobní identifikující informací. Adresa IP je používána ZITOLEM během diagnozování technických problémů se serverem, tvoření statustických analýz (např. určení z jakých oblastí zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečná během administrování a zdokonalování Servisu, a také za účelem bezpečnosti a případné identifikace přitěžujících serveru, nežádaných automatických programů do prohlížení obsahu Servisu.

 

8.

Servis obsahuje odkazy a odkazníky do jiných webových stránek. ZITOLO nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů na ně se vztahující. Z toho důvodu   Vás vyzýváme, abyste po přejítí prostřednictvím Servisu na stránku spravovanou jiným administrátorem, jste se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů tam přijatých.

§ 4 Přístup do údajů a zabezpečení

 

1.

Osobní údaje shromažd’ované ZITOLEM prosřednictvím Servisu jsou zpracovávány v souladu se zákonem ze dne 29.srpna 1997 o ochraně osobních údajů. (Sb. Z. 2014.1182 j.t.).

 

2.

Přístup k osobním údajům Uživatelů shromažd’ovaných prostřednictvím Servisu mají jen k tomu povolaní zaměstnanci ZITOLO.

 

3.

Osobní údaje Uživatelů mohou být předány jiným subjektům na základě právních předpisů nebo souhlasu vyjádřeným Uživatelem. Seznam subjektů, o kterých se mluví v předcházející větě je vyjmenována v paragrafu: „Jak používáme shromážděné údaje?”.

 

4.

ZITOLO zajišt’uje Uživatelům, kteří vlastní účet, neustálý přístup ke svým osobním údajům a možnost je v každé chvíli upravovat. Přístup a upravování osobních údajů je možné po přihlášení se na účet v Servisu.

 

5.

Uživatel má možnost odstranění osobních údajů se sběru údajů. ZITOLO může odmluvit odstranění údajů Uživatele, jestliže ten porušil závazná v Servisu Pravidla, a ponechání údajů je nezbytné k vyjasnění těchto okolností a stanovení odpovědnosti, a to zejména vyšetřování ZITOLEM pohledávek od daného Uživatele.

 

6.

V případě subskrypce - objednání informačního bulletinu Uživatel má možnost odstranění své e-mailové adresy z vysílacího seznamu.

 

7.

V případě, kdy Uživatel mající účet v servisu ztratil jakýmkoli způsobem přístupové heslo, Servis umožňuje vygenerování nového hesla do účtu v servisu. Servis nezasílá jednak připomenutí hesla. Heslo Uživatele je přechováváno v databázi v zašifrované formě, způsobem znemožňujícím jeho přečtení. S cílem ustanovení nového hesla je nutné uvést ve formuláři přístupným pod odkazem „Zapomněli jste heslo”  e-mailovou adresu, podanou v přihlašovacím formuláři do účtu v Servisu. Na eletronickou adresu podanou během registrace nebo zapsané v poslední změně Nastavení, bude vyslána ZITOLEM e-mailová zpráva s unikátním přesměrováním na Webovou stránku Servisu, po volbě které Uživatel bude mít možnost zvolit nové heslo.

 

8.

ZITOLO niekdy nezasílá žádné korenspondence, v tom elektronické korespondence s žádostí o podání údajů do přihlášení se k účtu, a zejména přístupového hesla do Účtu  Uživatele. Informace také nejsou zároveň sdíleny cestou tradiční korespondence, e-mailovou a telefonickou.

§ 5 Změny Ochrany osobních údajů

 

1.

Ochrana osobních údajů může být změněna, o čem ZITOLO poinformuje Uživatele s předstihem 7 dnů.

 

2.

Otázky spojené s Ochranou osobních údajů prosíme směrovat na adresu: kontakt@zitolo.com

 

3.

Datum posledních změn: 14.02.2015.

 

Zadejte e-mail