X
0 cart

AndreaAndy

Honetice, Czech Republic

Question to the seller

Add to favorites

Contact details:

 • andbuk@centrum.cz
 • 606186882
 • Honetice 41
 • 76813 Honetice, Czech Republic
Free Shipping

Shipping to Czech Republic
Valid on orders of 21.58 USD and more from this seller.

Delivery to other countries
Valid on orders of 43.15 USD and more from this seller.

AndreaAndy

Check items of AndreaAndy

Sorry, we could not find a search term. Try to enter another.
Prodej drátovaných dekorací, svícnů, košíků, drátovaných minerálů háčkovaných módních doplňků a doplňků do domácnosti.
Document 'return policy' has not been published yet.

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE E-KOMERČNÍ PLATFORMY

 

1.

Pravidla definují základní podmínkyzásady a způsobyvykonvn prodeje Zboží Prod Pravidla definují základní podmínkyzásady a způsoby poskytování elektronických služeb  firmou Zitolo Ltd. se sídlem v Rotherham, Velká Británieprostřednictvím E- komerční platformy www.zitolo.com (dále jen: „E- komerční platformou”).

§ 1 Definice

 

1.

Dodávka - znamená fyzický akt, zahrnující dodání Uživateli přes Prodávajícího, prostřednictvím Dodavatele, Zboží uvedené v objednávce.

 

2.

Dodavatel - rozumí se subjekt, s nímž spolupracuje Prodávající při výkonu Dodávky Zboží.

 

3.

Heslo - je řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků, vybraných Uživatelem během registrace na Platformě e-commerce, sloužícího k zabezpečení přístupu k Uživatelskému účtu na E- komerční platformě.

 

4.

Spotřebitel - rozumí se fyzická osoba, která činí právní kroky, která nesouvisí přímo s jeho obchodní nebo profesní činnosti.

 

5.

Účet Uživatele - znamená individuální panel pro každého Uživatele, spuštěný na jeho účet u Poskytovatele služeb, po vykonání Uživatelem Registrace .

 

6.

Přihlásit se - rozumí se individuální označení Uživatele, jím stanovené, které se skládá z řetězce znaků písmen, číslic, nebo jiných, potřebné spolu s Heslem pro přihlášení se na Účet Uživatele v rámci E- komerční platformy.

 

7.

Podnikatel - znamená fyzickou osobu, právnickou osoba nebo organizační jednotku, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající ve svém vlastním jménu obchodní nebo profesní činnost.

 

8.

Pravidla - rozumí se současná pravidla E- komerční platformy.

 

9.

Registrace / vytvoření účtu- fyzický úkon učiněný způsobem stanoveným v Pravidlech, potřebný k užívání Uživatelem veškerých funkčností E- komerční platformy, v rámci Účtu Uživatele.

 

10.

Prodávající – znamená Uživatele majícího Účet Uživatele, který vykonává prodej Zboží prostřednictvím E- komerční platformy.

 

11.

Internetová stránka Platformy e-commerce – znamená webové stránky, na kterých Poskytovatel služeb vede E- komerční platformu, fungující v doméně www.zitolo.com.

 

12.

Zboží – znamená výrobek představený Prodávajícím prostřednictvím Webové stránky E- komerční platformy.

 

13.

Poskytovatel služeb - znamená Zitolo Ltd. Se sídlem v Rotherham, Velká Británie (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, společnost zaregistrovaná v Companies House pod číslem: 09414885; e-mail: kontakt@zitolo.com, která je zároveň majitelem E- komerční platformy.

 

14.

Uživatel – znamená subjekt využívající funkčnosti E- komerční platformypro kterou jsou tyto služby poskytovány Poskytovatelem služeb.

§ 2 Obecná Ustanovení a používání Platformy e-commerce

 

1.

Veškerá práva na E- komerční platformu, v tom majetková autorská práva, práva vlastnictví intelektuálního na jeho název, webové domény, Webové stránky E- komerční platformy, a také do vzorů, formulářů, log patří Poskytovateli služeb, a jejich užívání může probíhat jen popsaným způsobem a ve shodě s Pravidly.

 

2.

Poskytovatel služeb se  vynasnaží, aby používání E- komerční platformy  bylo možné pro Uživatele internetu s použitím  všech populárních webových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů připojení k internetu. Minimální technické požadavky na používání webových stránek E- komerční platformy je webový prohlížeč alespoň verze Internet Explorer 11 nebo Chrome 39 nebo Firefox 34 nebo Opera 26  nebo Safari  5 nebo novější, se zapnutou obsluhou jazyka Javascript, akceptující soubory typu "cookies", a přístup k internetu s rychlostí alespoň 256 kbit / s. Webová stránka E- komerční platformy je optimalizována pro minimální rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů.

 

3.

Poskytovatel služeb používá mechanizmu souborů "cookies", které během používání  Uživateli z webové stránky E- komerční platformy, jsou zapisovány serwerem Poskytovatele služeb na tvrdém dysku koncového zařízení Uživatele. Používání "cookies" je pro správnou funkci webových stránek  E- komerční platformy na koncových zařízeních Uživatelů. Tento mechanismus nepoškozuje koncová zařízení Uživatele  a nemění konfiguraci  na koncových zařízeních Uživatelů, ani v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních. Každý Uživatel může vypnout mechanizmus „cookies”ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Poskytovatel služeb označuje, že vypnutí „cookies” může však může způsobit potíže nebo zabránit používání  Webové stránky E- komerční platformy.

 

4.

Za účelem vytvoření Účtu Uživatele na E- komerční platformě je nutné, aby Uživatel vlastnil aktivní účet elektronické pošty.

 

5.

Je zakázáno doručování Uživatelem nelegálního obsahu a využívání Uživatelem E- komerční platformy Webové stránky E- komerční platformy nebo služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb způsobem neshodným s právem, dobrými zvyky, porušující osobní práva třetích osob nebo oprávněné zájmy Poskytovatele služeb.

 

6.

Poskytovatel služeb uvádí, že veřejný charakter internetu a využívání služeb poskytovaných elektronickými prostředky mohou být spojeny s rizikem získání a upravování dat Uživatelů neoprávněnými osobami, proto Uživatelé by měli používat příslušná technická zařízení, která zminimalizují výše uvedené nebezpečí. Zejména, použijte anti-virus software pro ochranu totožnosti používajících internetPoskytovatel služeb nikdy nepožádá Uživatele o přístup k jakékoli formě hesel.

 

7.

Není dovoleno používat zdroje a funkce E- komerční platformy Uživatelem pro podnikání , které by porušuvalo zájmy Poskytovatele služeb.

 

8.

Poskytovatel služeb není smluvní stranou kupních smluv uzavřených mezi Uživatelem a Prodávajícím, předmětem kterých je Zboží. Poskytovatel služeb poskytuje pouze technickou možnost prezentace zboží na Webové stránce E- komerční platformy.

§ 3 Registrace

 

1.

Aby było možné utvořit Účet Uživatele, Uživatel má povinnost Registrace.

 

2.

Aby vykonat Registraci, Uživatel musí vyplnit registrační formulář poskytovaný Poskytovatelem služby na Webové stránce E- komerční platformy a poslat vyplněný registační formulář elektronickou cestou do Poskytovatele služeb, vybírajíc vhodnou fuknkci nacházející se v registračním formuláři. Během Registrace Uživatel nastaví individuální Heslo.

 

3.

Uživatel má také možnost provedení Registrace prostřednictvím svého uživatelského účtu na webových servisech facebook.com, google.com nebo twitter.com. Vytvoření Účtu Uživatele se provádí přes vyhrazené přesměrování z Webové Stránky E- komerční platformy na webovou stránku servisu, za pomocí kterého Uživatel provádí Registraci, kde Uživatel je požádán o podání uživatelského jména a hesla, jaké má do uživatelského účtu v  daném webovém servisu.  Po vykonání autorizace Uživatel je zpět přesměrován na E- komerční platformu, ve které je vytvořen účet Uživatele s odkazem do uživatelského účtu na webovém servisu, prostřednictvím kterého Uživatel provádí Registraci. Název uživatele do daného webového servisu a jeho heslo nejsou Poskytovatelem služeb registrovány a uloženy.

 

4.

Během vyplňování registračního formuláře Uživatel má možnost seznámit se s Pravidly, akceptujíc jeho obsah zaznačením příslušného pole ve formuláři.

 

5.

Po vyslání vyplněného registračního formuláře Uživatel okamžitě elektronicky obdrží od Poskytovatele služeb na adresu elektronické pošty podané v registračním formuláři  potvrzení Registrace. S tou chvílí je uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb, vedení Uživatelského Účtu  a služeb dostupných v rámci Účtu Uživatele.

§ 4 Služby

 

1.

Poskytovatel služeb poskytuje elektronicky Uživatelům 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu následující bezplatné služby:

 

a)

Kontaktní formulář;

 

b)

Newsletter;

 

c)

Vedení Účtu Uživatele;

 

d)

Vkládání obsahu.

 

2.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo výběr a změny druhu, forem, času a způsobu udílení přístupu do vybraných uvedených služeb, o čem povědomí Uživatele způsobem odpovídajícím pro změnu Pravidel.

 

3.

Služba Kontaktní formulář zakládá se na poslání za pomocí formuláře umístěného na Webové stránce E- komerční platformy zprávy do Poskytovatele služeb. Aby było možné používat službu, Uživatel vyplňuje formulář, který je k dispozici na Webové stránce E- komerční platformy a posílá vyplněný formulář elektronickou cestou do Poskytovatele služeb výběrem odpovídající funkce nacházející se ve formuláři.

 

4.

Odstoupení ze služby Kontaktní Formulář je možné kdykoliv a zakládá se na zakončení posílání zpráv do Poskytovatele služeb.

 

5.

Služba Newsletter zakládá se na posílání Poskytovatelem služeb, na adresu elektronické pošty Uživatele, eletronickou formou zprávy obsahující informace o nových výrobcích nebo službách v nabídce Poskytovatele služeb. Newsletter je posílán Poskytovatelem služeb do všech Uživatelů, kteří se přihlásili do odběru novinek.

 

6.

Každý Newsletter, který je směřován do daných Uživatelů obsahuje, především: informace o odesílateli, vyplněné pole „téma”, určující obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu odstoupení od bezplatné služby Newsletter.

 

7.

Službu Newsletter může využívat každý Uživatel, který uvede svoji adresu elektronické pošty, používajíc k tomu registrační formulář dostupný Poskytovatelem služeb na Webové Stránce E- komerční platformy. Po vyslání vyplnění registračního formuláře, Uživatel okamžitě obdrží, elektronicy na adresu elektronické pošty podané v registačním formuláři od Poskytovatele služeb potvrzení. Od toho okamžiku je uzavřena smlouva o poskytování elektronické služby Newsletter.

 

 

Uživatel může dodatečně během Registrace označit odpovídající pole v registračním formuláři, aby se přihlásit k odběru Newsletter.

 

8.

Uživatel se může kdykoliv odhlásit ze zasílání Newsletter’a pomocí odhlášení se ze subskripce pomocí odkazu umístěného v každé elektronické zprávě poslané v rámci služby Newsletter nebo prostřednictvím aktivace odpovídajícího pole na Účtu Uživatele.

 

9.

Služba Vedení Účtu Uživatele, je k dispozici po vykonání Registrace, na principech popsaných v §3 Pravidel.

 

10.

Uživatel,  který provedl Registraci může nahlásit Poskytovateli služeb žádost o odstranění Účtu Uživatele. V případě poslání požadavku o odstranění Účtu Uživatele do  Poskytovatele služeb, Účet Uživatele bude odstraněn během 7 kalendářní dní.

 

11.

Služba Umístění obsahu spočívá na umožnění Uživatelům Poskytovatelem služeb,  zveřejnění individuálních a subjektivních vyjádření Uživatele. Aby použít službu, Uživatel vyplňuje formulář zpřístupněný na Webové stránce E- komerční platformy a posílá vyplněný formulář elektronicky do Poskytovatele služeb výběrem odpovídající funkce nacházející se ve formuláři.

 

12.

Odstoupení od služby Umístění obsahu je přístupná kdykoliv a spočívá na zanechání používání Uživatelem služby.

 

13.

Poskytovatel Služeb má právo na zamezení přistupu do Účtu Uživatele a služeb, v případě činnosti Uživatele v neprospěch Poskytovatele služeb nebo jiných Uživatelů, porušení Uživatelem právních předpisů nebo ustanovení Pravidel a také v případě, kdy zamezení přístupu do Účtu Uživatele a služeb je odůvodněno bezpečnostními hledisky – zejména: prolomení Uživatelem zabezpečení Webové stránky E- komerční platformy nebo jiná hakerská činnost. Zamezení přístupu Účtu Uživatele a služeb z výše uvedených důvodů trvá po dobu potřebnou do vyřešení otázky stanovící podklad pro zamezení přístupu Účtu Uživatele a služeb. Poskytovatel služeb informuje Uživatele o záměru ukočení přístupu do Účtu Uživatele a služeb elektronickou cestou na adresu podanou Uživatelem v registračním formuláři.

 

§ 5 Principy uzavírání smluv o prodeji

 

1.

E- komerční platforma umožňuje Uživateli uzavírání s Prodávajícími kupních smluv, kterých předmětem je Zboží.

 

2.

Uživatel může prostřednictvím Webové stránky E- komerční platformy posílat objednávky na Zboží 7 dní v týdnu, 24 hodiny denně.

 

3.

Uživatel objednávající prostřednictvím Webové stránky E- komerční platformy dokončí objednávku výběrem zboží, o které se zajímá. Přidávání Zboží do objednávky probíhá výběrem příkazu „VLOŽIT DO KOŠÍKU” pod daným Zbožím  prezentovaným na Webové Stránce E- komerční platformy. Uživatel po dokončení celé objednávky a určení v „KOŠÍKU”  způsobu Doručení a metody Platby, objednává posláním objednacího formuláře do Prodávajícího, vybírajíc na Webové stránce E- komerční platformy tlačítko „KOUPIT A ZAPLATIT. Pokaždé, před každým posláním objednávky do Prodávajícího, Uživatel je informován o celkové částce za vybrané Zboží a Doručení, jak i o všech dodatečných nákladech, jaké je povinen zaplatit v souvislosti s kupní smlouvou.

 

4.

Po zadání objednávky dostává Uživatel prostřednictvím Webové stránky E- komerční platformy od Prodávajícího potvrzení přijetí objednávky na elektronickou adresu podanou během Registrace. Od té chvíle je uzavřena kupní smlouva prodeje Zboží mezi Uživatelem a Prodávajícím.

 

5.

Konečná částka vázající strany je cena Zboží uvedená na Webové stránce E- komerční platformy ve chvíli skládání objednávky Uživatelem.

 

6.

Uživatel si může zvolit způsob Platby na objednané Zboží z metod představených níže, v závisloti od poskytnutí určitých metod platby ze strany Prodávajícího:

 

a)

bankovním převodem pomocí externího platebního systému  przelewy24.pl, provozovaného  firmou DialCom24 Sp. s o.o se sídlem v Poznani;

 

b)

bankovním převodem pomocí externího platebního systému  PayPal, provozovaného  firmou PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. se sídlem v Lucembursku;

 

§ 6 Reklamace

 

 

1.

Uživatel může nahlásit Poskytovateli služeb reklamaci v souvislosti s využitím služeb poskytovaných eletronicky Poskytovatelem služeb. Reklamace může být předložena elektronickou formou a poslána na elektronickou adresu Poskytovatele služeb. V žádosti o reklamaci Uživatel má povinnost přidat popis vzniklého problému. Poskytovatel neodkládajíc, avšak nejpozději do 14 dnů posuzuje reklamaci a odpovídá na elektronickou adresu Uživatele, podanou v ohlášení reklamace.

 

§ 7 Vypovězení smlouvy

 

1.

Uživatel, který je Spotřebitelem a který uzavřel smlouvu o poskytování elektronických služeb, může od ní bez podání důvodu v lhůtě 14 dnů odstoupit

 

2.

Začátek lhůty na odstoupení se začíná ode dne uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb.

 

3.

Uživatel může odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb, předkládajíc Poskytovateli služeb prohlášení o odstoupení od smlouvy.  Prohlášení může být předloženo na formuláři, kterého vzor je umístěn Poskytovatelem služeb na Webové stránce E- komerční platformy  pod adresou: Formulář o odstoupeníK dodržení lhůty, stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

 

4.

V případě odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb, je ona uvažována za neuzavřenou.

 

§ 8 Odpovědnost Uživatele, pokud jde o obsah jím umístěný

 

1.

Umíst’ujíc obsah nebo zpřístupňujíc je, Uživatel vykonává dobrovolné šíření obsahu. Umíst’ované obsahy nevyjadřují názory Poskytovatele služeb a neměly by být ztotožňovány s jeho činností. Poskytovatel služeb není dodavatelem obsahu, a jen podmětem, který poskytuje za tímto účelem odpovídající prostředky informační a komunikační technologie.

 

2.

Uživatel potvrzuje, že:

 

a)

má právo do využití autorských a vlastnických práv , práv průmyslového vlastnictví a/nebo práv příbuzných  k - odpovídajíc  dílům, výrobkům, práv průmyslového vlastnictví ( např. ochranné známky) a/nebo výrobků práv příbuzných, které tvoří obsah jím umíst’ovaný;

 

b)

umístění a zpřístupňování v rámci služeb, o kterých se mluví v §4 bod 1 písmeno c výše, osobních údajů, podobizny a informací týkajících se osob třetích nastalo legálním způsobem, dobrovolně a se souhlasem osob, kterých se to týká;

 

c)

souhlasí s tím, aby moci nahlédnout do zveřejněných obsahů jinými Uživateli a Poskytovatelem služeb;

 

d)

souhlasí s vykonáváním úprav děl ve smyslu Autorského zákona a zákona o právech příbuzných.

 

3.

Uživatel nemá právo do:

 

a)

umístění v rámci poskytování služeb, o kterých se mluví v  §4 bod 1 písmeno c výše, osobních údajů třetích osob, bez požadovaného zákonem povolení nebo souhlasu;

 

b)

umístění v rámci poskytování služeb, o kterých se mluví v  §4 bod 1 písmeno c výše  obsahu o reklamním charakteru a/nebo propagační nabídky.

 

4.

Poskytovatel služeb nese odpovědnost za umístění Uživatelem obsahu, s výhradou přijetí  předběžného oznámení v souladu s §9 Pravidel.

 

5.

Zakázáno je umist’ování Uživateli v rámci poskytování služeb, o kterých se mluví v §4 bod 1 písmeno c výše obsahu, který by mohl zejména:

 

a)

být zveřejněn ve zlé víře, např. v záměru k narušení  dobrého jména třetích osob;

 

b)

narušovat jakákoliv práva třetích osob, v tom práva spojená s ochranou autorskich práv a práv příbuzných, ochranou práv průmyslového vlastnictví, podnikového tajemství nebo mající vztah s požadavky na zachování důvěrnosti;

 

c)

má urážlivý charakter nebo stanoví hrozbu směřovanou do jiných osob, obsahující slovní zásobu narušující dobré zvyky ( např. užitím vulgárních slovnebo slov obecně považovaných za urážlivé);

 

d)

být v rozporu se zájmy Poskytovatele služeb;

 

e)

narušovat jiným způsobem ustanovení Pravidel, dobré zvyky, předpisy platných zákonů, společenské nebo mravní normy.

 

6.

V případě obdržení oznámení v souladu s §9 Pravidel, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo upravovat nebo odstraňovat obsah umístěný Uživateli v rámci poskytování jimi služeb, o kterých se mluví v §4 bod 1 písmeno c, zejména s ohledem na obsah, o kterémna základě oznámení třetích osob nebo příslušných orgánů stvrzeno, že mohou  představovat porušení těchto Pravidel nebo příslušných platných zákonů. Poskytovatel služby neprovádí průběžné sledování umíst’ovaného obsahu..

 

7.

Uživatel souhlasí s bezplatným užitím Poskytovatelem služeb umístěného jím obsahu,  pouze v případě služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb v rámci E- komerční platformy, zejména zveřejnění obsahu na Webové stránce E- komerční platformy.

§ 9 Hlášení nebezpečí nebo porušení práv

 

1.

V případě, kdy Uživatel nebo jiná osoba nebo subjekt uzná, že obsah zveřejněný na Webové stránce E- komerční Platformy narušuje jejich práva, dobré jméno, dobré zvyky, city, mravy, vyznání, principy uctivé konkurence, know-how, tajemství chráněné právem nebo na základě slibu, má povinnost možné narušení nahlásit Poskytovateli služeb.

 

2.

Poskytovatel služeb, který byl o možném narušení obeznámen zahájí okamžitá opatření za účelem odstranění z Webové stránky E- komerční platformy obsah, který je příčinou narušení.

§ 10 Ochrona osobních údajů

 

1.

Administrátorem osobních údajů Uživatelů sdělených dobrovolně Poskytovateli služeb v rámci Registrace, je Poskytovatel služeb .

 

2.

Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem poskytování Poskytovatelem služeb elektronických služeb a jiných účelů popsaných v Pravidlech. Údaje jsou zpracovávány jen na základě právních předpisů nebo souhlasu vyjádřené Uživatelem.

 

3.

Osobní údaje sdělených Poskytovateli služeb dávány jsou mu dobrovolně, s tou výhradou, že nesdělení  definovaných v Pravidlech údajů znemožňuje Registraci Účtu Uživatele.

 

4.

Každý, kdo předá Poskytovateli služeb své osobní údaje, má právo přístupu do jejich obsahu a jejich opravení.

 

5.

Poskytovatel služeb poskytuje možnost odtranění osobních údajů z vedeného souboru, zejména v případě odstranění  Účtu Uživatele. Poskytovatel služeb může odmítnout vymazat osobní údaje, jestliže Użytkownik porušil vztahující se právní podpisy, a uchování osobních údajů je potřebné k vyjasnění těchto okolností a zjištění odpovědnosti Uživatele.

 

6.

Poskytovatel služeb chrání předané mu osobní údaje a vynakládá veškeré úsilí za účelem jejich bezpečnosti před neoprávněným přístupem nebo použitím.

§ 11 Vypovězení smlouvy

 

1.

Jak Uživatel, tak i Poskytovatel služeb mohou kdykoliv i bez podání příčiny vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb, s výhradou zachování práv nabytých od druhé strany před vypovězením smlouvy výše uvedené smlouvy a ustanovení uvedených.

 

2.

Uživatel vypovídá smlouvu o poskytování elektronických služeb oznámením příslušného prohlášení vůlepoužitím jakýchkoliv prostředků komunikace na dálkuumožňujících Poskytovatele služeb seznámit se s prohlášením o záměru Uživatele.

 

3.

Poskytovatel služeb vypovídá smlouvu o poskytování elektronických služeb pomocí poslání do Uživatele příslušného prohlášení vůle na adresu eletronické pošty, podanou Uživatelem během Registrace.

§ 12  Závěrečná ustanovení a změna Pravidel

 

1.

Poskytovatel služeb je odpovědný za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ale v případě smluv s Uživateli, kteří jsou Podnikateli, Poskytovatel služeb odpovídá pouze za úmyslné poškození a omezuje se na ztráty skutečně vzniklé Uživateli, který je podnikatel.

 

2.

 Obsah těchto Pravidel může být zvěčněna tiskem, zapsáním na disku nebo stáhnutím kdykoliv z Webové stránky E- komerční platformy.

 

3.

V případě vzniku sporu na základě uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb, budou obě strany  usilovat  o vyřešení této  záležitosti dohodou. Právo rozhodné na veškeré spory vzniklé na základě těchto Pravidel je polské právo. 

 

4.

  Každý Uživatel může využít mimosoudní  prostředky na vybavování reklamací a nároků. V tomto ohledu má možnost Uživatel použít mediátora. Seznam stálých mediátorů a mediačních center je  předložen  a zpřístupněn Řídícími orgány příslušných Okresních Soudů.

 

5.

Poskytovatel služeb  si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Všechny smlouvy o poskytovaní služeb elektronickou formou uzavřené přede dnem účinnosti nových Pravidel, jsou  realizovány na základě Pravidel, ktoré zavazovaly v den uzavření smlouvy o poskytovaní služeb elektronickou formou. Změna Pravidel  nabývá účinnosti do 7 dnů od data zveřejnění na Webových Stránkách Platformy e-commerce. Poskytovatel služeb  poinformuje Uživatele do  7 dní před nabytím účinnosti nových Pravidel o změně Pravidel, prostředníctvím zprávy vyslané elektronicky,  obsahující  odkaz do změněného textu Pravidel. V případě, kdy Uživatel nesouhlasí s novým obsahem Pravidel musí o tom faktu povědomit Poskytovatele služeb, co způsobí ukončení smlouvy v souladu s ustanoveními §11.

 

6.

Pravidla nabývají účinnosti dne 07.02.2015.

 

 

Document 'return policy' has not been published yet.

  My forms of payment

 • Bank Transfer
  • Account number : 107-6050260297/0100
  • ibannumber :
  • SWIFT number : andbuk@centrum.cz
  • Reciver name : Milan Srnensky
  • Reciver adress : Honětice 41, Honětice 76813
  • Bank name: Komerční banka

Delivery methods

 • Delivery name: List polecony ekonomiczny Country:

  Weight Price in Czech Republic Shipping abroad
  0.1 kg 3.45 3.88
  0.25 kg 4.1 5.18
  0.5 kg 5.18 6.9
This seller has no feedbacks

Enter email address here