X
0 cart

HappyBinko - Mariusz Komar

Pniewy, Poland

Question to the seller

Add to favorites

Contact details:

 • chmsolutions1@gmail.com
 • 600941064
 • 600941064
 • Jeziora 55c
 • 05-652 Pniewy, Poland

HappyBinko - Mariusz Komar

Check items of HappyBinko - Mariusz Komar

Sorry, we could not find a search term. Try to enter another.
Chcieliśmy stworzyć fajne ubranka dla fajnych dzieci… coś oryginalnego, wychodzącego poza schematy sieciówek. Wszystko zaczęło się od sympatycznego misia, którego pewna dwulatka nazwała „Binko”. I tak powstała kolekcja Happy Binko. Ciekawe aplikacje, dobre jakościowo materiały, oryginalne wzory – to wszystko sprawia, że nasze ubranka wygodnie się nosi a dziecko wyróżnia się z tłumu. 100% made in Poland! Miś Binko pozdrawia i zaprasza na zakupy! :)
Document 'return policy' has not been published yet.
Document 'Terms of Service' has not been published yet.
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: CHM Solutions Konrad Chmiel, ul. Chodkiewicza 2/21, 02-593 Warszawa 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Produktu przez przewoźnika. 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży na adres : CHM Solutions Konrad Chmiel, ul. Chodkiewicza 2/21, 02-593 Warszawa 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. W celu wyrażenia chęci zwrotu produktu, Klient powinien wypełnić dostępny na stronie Sklepu www.happybinko.pl, formularz zwrotu produktu. Brak wypełnionego formularza zwrotu i paragonu uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu. 9. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmince, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy. 10. W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego. 11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: - Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowy 12. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 13. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 14. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. 15. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Produktu niż zamawiany. 16. W przypadku skorzystania z tego prawa należy pisemnie zgłosić reklamację oraz odesłać wraz z reklamowanym produktem oraz dowodem zakupu. 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. 18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. 19. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 20.Sprzedający nie odpowiada za towary zaginione lub zniszczone w trakcie przesyłki. 21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy. 22. Staramy się, aby zdjęcia Produktów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sprzedający nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta i nie stanowi to podstaw do reklamacji.

  My forms of payment

 • Bank Transfer
  • Account number : 03249000050000450069757195
  • ibannumber :
  • SWIFT number :
  • Reciver name : CHM Solutions Konrad Chmiel
  • Reciver adress : Chodkiewicza 2/21,02-593 W-wa
  • Bank name: Alior Bank

Delivery methods

 • Delivery name: List polecony priorytetowy Country:

  Weight Price in Poland Shipping abroad
  0 kg 2.68 8.03
 • Delivery name: Priority shipping Country:

  Weight Price in Poland Shipping abroad
  0 kg 2.94 10.71
This seller has no feedbacks

Enter email address here