X
0 cart

TailorMade24

Andrychów, Poland

Question to the seller

Add to favorites

Contact details:

 • biuro@tailormade24.pl
 • 505425767
 • Starowiejska 33b
 • 34-120 Andrychów, Poland
Free Shipping

Shipping to Poland
Valid on orders of 78.14 USD and more from this seller.

Delivery to other countries
Valid on orders of 390.7 USD and more from this seller.

TailorMade24

Check items of TailorMade24

Sorry, we could not find a search term. Try to enter another.
TailorMade24 to marka, która powstała z przyjaźni i miłości do orginalenej mody i gadżetów. Nasza praca wychodzi z serca dzięki temu sprawia nam przyjemność i daje satysfakcję. Możesz stworzyć własną koszulkę wystarczy że masz na nią pomysł.
Document 'return policy' has not been published yet.
REGULAMIN PLATFORMY E-COMMERCE ZITOLO.COM
  1.

§1 
Postanowienia ogólne 
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. 
2. Właścicielem Sklepu jest: DOM- COM Zofia Malarz 
z siedzibą w Andrychowie przy Starowiejska 33b posługującą się numerem NIP 5511454928 
6, tel 505425767, adres email: biuro@tailormade24.pl 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 
§2 
Zamówienia 
1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w tym przypadku brak możliwości płatności elektronicznych 
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie 
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. 
§3 
Płatności 
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 
§4 
Wysyłka towaru 
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta po wcześniejszym umówieniu się na odbiór osobisty. 
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 
§5 
Reklamacje 
1.Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub rachunek) oraz wydanej do każdego zakupu karty gwarancyjnej.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem. 
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w sklepie, w szczególności dotyczy to koloru produktów. Różnice w wyglądzie mogą wynikać z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w sklepie, bądź z indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów klientów. 
§6 
Prawo odstąpienia od umowy 
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Ustawa ta nie ma zastosowania w przypadku aukcji z licytacją, towarów wyprzedażowych, oferowanych w promocji, końcówek kolekcji, stoków, przedmiotów opisanych jako wadliwe, itp 
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. 
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar nie może nosić śladów eksplantacji, poza użytkowaniem towaru w zakresie umie jedynie do sprawdzenia przydatności w warunkach nie powodujących trwałych śladów eksplantacji.

4. W terminie 14 dni Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt, celem przesłania przez nas odpowiedniego formularza. W przypadku płatności kartą, zwrot środków wykonywany jest na kartę. 
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: 
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), 
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, 
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
f) dostarczania prasy, 
g) usług w zakresie gier hazardowych. 
§7 
Ochrona prywatności 
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. 
§8 
Własność intelektualna 
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do tych materiałów są własnością Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. 
§9 
Wejście w życie i zmiany Regulaminu 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu. . Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu. 
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
  3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Platformy e-commerce.
  6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Platformy e-commerce, w ramach Konta Użytkownika.
  7. Sklep - funkcjonalność Konta Użytkownika, umożliwiająca prowadzenie sprzedaży Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  8. Sprzedawca - oznacza Użytkownika, który skorzystał z funkcjonalności Sklep i prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy e-commerce.
  10. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  11. Usługodawca - oznacza Zitolo Ltd. z siedzibą w Rotherham, Wielka Brytania (S63 5DB), Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, spółka zarejestrowana w Companies House pod numerem: 09414885; e-mail: kontakt@zitolo.com, będącą jednocześnie właścicielem Platformy e-commerce.
  12. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Platformy e-commerce, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§ 2 Sklep
  1. W celu uzyskania możliwości sprzedaży Towarów za pośrednictwem Platformy e-commerce Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z funkcjonalności Sklep, dostępnej w Koncie Użytkownika.
  2. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklep Użytkownik wypełnia dedykowany formularz udostępniony Usługodawcę na Stronie Internetowej Platformy e-commerce.
  3. Następnie Usługodawca dokonuje weryfikacji przesłanego przez Użytkownika zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawca przesyła na adres elektroniczny Użytkownika informację o aktywacji funkcjonalności Sklep. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje status Sprzedawcy oraz możliwość korzystania z usługi Abonament.
  4. Zabronione jest prezentowanie przez Sprzedawców za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce Towarów, które:
  a) nie są rękodziełem;
  b) mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej;
  c) posiadają charakter obraźliwy lub zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) mogą naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  5. W przypadku, gdy Sprzedawca naruszy postanowienie Regulaminu, o którym mowa w §2 ust. 4, Usługodawca może wyznaczyć Sprzedawcy odpowiedni termin w celu usunięcia naruszeń. W przypadku uchybienia terminu, Usługodawca może zablokować prezentację Towaru zamieszczonego przez Sprzedawcę.
  6. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić dla Użytkowników za pośrednictwem Sklepu własny, zgodny z przepisami prawa regulamin.
§ 3 Abonament
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługę odpłatną Abonament.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi Abonament, o czym poinformuje Sprzedawców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  3. Usługa Abonament polega na umożliwieniu Sprzedawcy prezentacji Towarów na Stronie Internetowej Platformy e-commerce. Szczegółowy zakres usługi jest zależny od wyboru dokonanego przez Sprzedawcę i każdorazowo jest przedstawiony Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę.
  4. Rezygnacja z usługi Abonament możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z §7.
  5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy e-commerce lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień usługi odpłatnej Abonament
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy e-commerce w zakresie usługi odpłatnej Abonament, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługę Abonament przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce.
  3. Sprzedawca przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę Abonament poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Platformy e-commerce.
  4. Sprzedawca przed wyborem usługi Abonament otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-commerce informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi oraz informacje o zakresie usługi Abonament.
  5. Ceny na Stronie Internetowej Platformy e-commerce zamieszczone przy usłudze Abonament stanowią ceny brutto.
  6. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Sprzedawca może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. Po zawarciu umowy, Usługodawca potwierdza Sprzedawcy jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany podczas Rejestracji.
  8. Sprzedawca może wybrać następujące formy płatności za usługę Abonament:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  c) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
  9. Aktywacja usługi Abonament dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Sprzedawcę. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi Abonament przez Usługodawcę na rzecz Sprzedawcy.
  10. Usługodawca udostępnia Sprzedawcy, na Koncie Użytkownika fakturę VAT obejmującą zamówioną usługę Abonament. Faktura VAT udostępniania jest w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Sprzedawca powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 5 Reklamacje
  1. Sprzedawca może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 6 Odstąpienie od umowy
  1. Sprzedawca będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  3. Sprzedawca będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Platformy e-commerce pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Sprzedawcy będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Sprzedawcy będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 7 Rozwiązanie umowy
  1. Zarówno Sprzedawca, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Sprzedawcy.
  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę podczas Rejestracji.
§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Sprzedawcę będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy e-commerce.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Każdy Sprzedawca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Sprzedawcę z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy e-commerce. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2014 r.
Document 'return policy' has not been published yet.

  My forms of payment

 • Bank Transfer
  • Account number : 21105011001000009204474150
  • ibannumber :
  • SWIFT number : INGBPLPW
  • Reciver name : Zofia Malarz
  • Reciver adress : Starowiejska 33b 34-120 Andrychó
  • Bank name: ING BANK ŚLĄSKI

Delivery methods

 • Delivery name: DHL Country:

  Weight Price in Poland Shipping abroad
  10 kg 3.65 65.12
 • Delivery name: List polecony priorytetowy Country:

  Weight Price in Poland Shipping abroad
  2.002 kg 2.08 7.81
 • Delivery name: UPS Country:

  Weight Price in Poland Shipping abroad
  2 kg 6.51 65.12
This seller has no feedbacks

Enter email address here