X
0 cart

Morning

Product ID: UG690727
Availability:

5 days

Price

120 USD

The transaction in accordance with the conditions laid down by the rules dealer.

Title: Morning 
Year: 2018 
Size: 41?29 cm (without decoration) 
Materials: paper, pastel, oil pastel, charcoal, acrylic, fixing varnish 
Technique: drawing, authors technique. 
Direction: expressionism, avant-garde, realism, cubism, sketch, fauvism 
Decoration consists of a passepartou (decoration from dense, decorative, colored cardboard), without glass and frame. Glass is very uncomfortable when forwarding. 
Picture a little brighter and more difficult to color than in the picture. 
The colors in the picture not much may vary from the original, It is depending on the computer scree

Tytuł: Rano 
Rok: 2018 
Rozmiar: 41?29 cm (bez dekoracji) 
Materiały: papier, pastel, olej pastelowy, węgiel drzewny, akryl, lakier do mocowania 
Technika: rysunek, technika autorska. 
Kierunek: ekspresjonizm, awangarda, realizm, kubizm, szkic, fauvism 
Dekoracja składa się z passepartou (gęsty, ozdobny, kolorowy karton), bez szkła i ramki. Szkło jest bardzo niewygodne podczas przesyłania. 
Obraz trochę jaśniejsze i bardziej trudne do koloru niż na zdjęciu. 
Kolory na zdjęciu nieznacznie różnią się od oryginału, zależy to od ekranu komputerowego 

Delivery methods

  • Delivery name: UPS Country:

    Weight Price in Poland Shipping abroad
    1kg 20 30

Enter email address here